دریچه ای به دنیای شما با یک کلیک

لینک های کوتاه بسازید، صفحه های بایولینک خاص خودتان را داشته باشید و آمار همه بازدیدها را یکجا ببینید.

پروژه بسازید

لینک های مختلف تون را در قالب پروژه های مختلف مدیریت کنید.

صفحه های بایولینک

صفحه بایولینک خاص خودتان را بسازدی با کلی امکانات و تنظیمات ساده و زیبا.

لینک ها را کوتاه کنید

به جای لینک های طولانی و سخت، لینک های کوتاه با امکان آمارگیری داشته باشید.

سیستم آماری پیشرفته

آمار هر روزه بازدیدها، ارجاع دهندگان، سیستم های عامل، کشور و شهر، نوع دستگاه را ببینید.

انتخاب اشتراک

اشتراک تان را بر حسب نیازتان انتخاب کنید

رایگان / Free
رایگان
 
 • 2 پروژه
 • 5 صفحه بایولینک
 • 15 لینک کوتاه
 • 11 بلاک محتوای فعال
 • 0 دامین سفارشی
 • دامین عمومی بیشتر
 • لینک سفارشی
 • لینکدهی عمیق
 • حذف برندینگ
 • برندینگ سفارشی
 • رنگ های سفارشی
 • آمار پیشرفته
 • آمار گوگل
 • فیسبوک پیکسل
 • پس زمینه سفارشی
 • تیک تاییدیه
 • زمانبندی ارسال لینک
 • بهینه سازی موتورهای جستجو
 • پارامترهای UTM
 • لینک شبکه های اجتماعی
 • فونت های سفارشی
 • محافظ با رمز
 • هشدار محتوای حساس
 • فوروارد کردن کلی
 • حذف تبلیغات
 • دسترسی API
انتخاب اشتراک
مبتدی / Starter
10000 99000 0 تومان
پرداخت ماهیانه. پرداخت سالیانه. یکبار پرداخت برای همیشه.
 • 20 پروژه
 • 100 صفحه بایولینک
 • 200 لینک کوتاه
 • 10 بلاک محتوای فعال
 • 0 دامین سفارشی
 • دامین عمومی بیشتر
 • لینک سفارشی
 • لینکدهی عمیق
 • حذف برندینگ
 • برندینگ سفارشی
 • رنگ های سفارشی
 • آمار پیشرفته
 • آمار گوگل
 • فیسبوک پیکسل
 • پس زمینه سفارشی
 • تیک تاییدیه
 • زمانبندی ارسال لینک
 • بهینه سازی موتورهای جستجو
 • پارامترهای UTM
 • لینک شبکه های اجتماعی
 • فونت های سفارشی
 • محافظ با رمز
 • هشدار محتوای حساس
 • فوروارد کردن کلی
 • حذف تبلیغات
 • دسترسی API
انتخاب اشتراک
حرفه ای / Professional
25000 249000 0 تومان
پرداخت ماهیانه. پرداخت سالیانه. یکبار پرداخت برای همیشه.
 • 50 پروژه
 • 200 صفحه بایولینک
 • 1000 لینک کوتاه
 • 10 بلاک محتوای فعال
 • 0 دامین سفارشی
 • دامین عمومی بیشتر
 • لینک سفارشی
 • لینکدهی عمیق
 • حذف برندینگ
 • برندینگ سفارشی
 • رنگ های سفارشی
 • آمار پیشرفته
 • آمار گوگل
 • فیسبوک پیکسل
 • پس زمینه سفارشی
 • تیک تاییدیه
 • زمانبندی ارسال لینک
 • بهینه سازی موتورهای جستجو
 • پارامترهای UTM
 • لینک شبکه های اجتماعی
 • فونت های سفارشی
 • محافظ با رمز
 • هشدار محتوای حساس
 • فوروارد کردن کلی
 • حذف تبلیغات
 • دسترسی API
انتخاب اشتراک